• Antet Interior
  • Antet Interior1
  • Antet Interior2
  • Antet Interior3

Obiective turistice Podgoria Aiud

Aiud: În timpul romanilor localitatea s-a ridicat la rangul de PAGUS - circumscripţie teritorială urbană - pentru ca în secolul al XIV - lea să devină TÂRG (oraş). În secolul al XVIII - lea, mai exact în 1716 Aiudul devine capitala Comitatului Alba de Jos, rol pe care îl va deţine timp de 213 ani. Ca aşezare urbană localitatea a fost edificată de către saşi, probabil colonizaţi în Transilvania în jurul anului 1200, pe locul unui sat (moşie) a Episcopiei romano - catolice din Alba Transilvaniei. Cetatea a fost întărită cu turnuri atribuite diverselor bresle meşteşugăreşti care le întreţineau şi al căror nume îl purtau. Avea 9 turnuri: Turnul măcelarilor, Turnul croitorilor, Turnul cizmarilor, Turnul blănarilor, Turnul dogarilor, Turnul olarilor, Turnul Kalendas, Turnul lăcătuşilor-fierarilor şi Turnul Porţii. În interiorul zidurilor cetăţii se află Biserica Reformată Calvină ridicată în stil gotic târziu la sfârşitul sec. XV, de tip biserică-hală cu trei nave, cu absida poligonală şi turn, interiorul modificat baroc. Lângă aceasta este Biserica Evanghelică Lutherană ridicată în a doua jumătate a secolului XIX, pe locul unei capele construite între anii 1333-1334. Pe latura de nord a cetăţii se afla Palatul Voievodal (sec. XVI-XVII), care a aparţinut principelui ardelean Gabriel Bethlen în anii 1612-1629. În palat funcţionează Muzeul de Istorie. Prima atestare documentară păstrată până azi datează din 1293 noiembrie 7, fiind un privilegiu emis de către regele Ladislau al IV - lea al Ungariei (1272 - 1290) si confirmat de Andrei al III-lea.

Gârboviţa (oraş Aiud), biserica “Naşterea Maicii Domnului”,(monument istoric, grupa B)
Pentru datarea cât mai timpurie (secolul al XIV-lea) pledează fereastra biforă de pe latura de nord a navei. Edificiul se compune dintr-un turn-clopotniţă adosat faţadei de vest la 1800, o navă dreptunghiulară boltită semicilindric şi o absidă heptagonală la exterior şi semicirculară la interior, boltită “a vela” într-o etapă ulterioară. Pictura, datată în secolul XVIII, se păstrează fragmentar în interiorul absidei şi pe catapeteasmă.

Zona este înfrumuseţată de monumente ale naturii: Pârâul Bobii şi Pădurea Sloboda situate în preajma oraşului Aiud.

Bis Girbovita
Cetatea Aiuduuli
Cetateaiud
Interior Biserica
Turn Biserica Cetate Aiud
Turn Cetate