• Antet Interior
  • Antet Interior1
  • Antet Interior2
  • Antet Interior3

Gârbova

Comuna Garbova este situata in partea sud-estica a judetului Alba, la poalele Cindrelului, la o distanta de 40 km de municipiul Alba Iulia, resedinta judetului si la 25 km de Sebes – orasul cel mai apropiat.

ACCES
DJ 106F: DN 1 – Calnic – Garbova – DN 1

SATE COMPONENTE – Garbova, Carpinis, Reciu.

SUPRAFATA:  5894 ha
POPULATIA:  2059 locuitori

Asezata la poalele nordice ale Muntilor Cibinului, comuna Garbova are un relief predominant deluros. Partea sudica este reprezentata de culmile prelungi si domoale ale Cindrelului, iar partea nordica de un relief de lunci si terase ce fac parte din culoarul Sebes-Apold.