• Antet Interior
  • Antet Interior1
  • Antet Interior2
  • Antet Interior3

Sîntimbru

Comuna Santimbru este situata in partea a judetului Alba, pe valea Muresului, la o distanta de 8 km de municipiul Alba Iulia, resedinta judetului.

ACCES
DN 1: Bucuresti – Alba Iulia – Santimbru – Cluj-Napoca – Oradea

SATE COMPONENTE – Santimbru, Coslariu, Dumitra, Galtiu, Totoi.

SUPRAFATA :  4394 ha
POPULATIA :   2740 locuitori.

Asezata pe culoarul Muresului comuna Santimbru, are un relief predominant de lunca dezvoltat pe roci sedimentare, desfasurat pe o altitudine cuprinsa intre 250 si 400 m. Relieful de lunca si cursul raului Mures, prin spectaculozitatea sa, a florei si faunei precum si caracteristicile climatice o fac atractiva din punct de vedere turistic.