• Antet Interior
  • Antet Interior1
  • Antet Interior2
  • Antet Interior3

Piese utilizate la vinificarea şi conservarea vinului

Pe lângǎ diferite tipuri de coşuri lucrate mai ales din nuiele de rǎchitǎ, mai mari sau mai mici, cu mânere sau fǎrǎ, se mai întrebuinţeazǎ pentru aceiaşi operaţie viticolǎ şi bota sau botul, este vorba de un obiect confecţionat din doage de lemn, semi plat, înalt, armat cu cercuri de metal, uneori cu partea din spate mai înaltǎ, aceastǎ parte având două curele cu ajutorul cǎrora obiectul poate fi purtat pe spate (frecventǎ în Transilvania atât de cǎtre români cât şi de germani).

Mai mult...

Depozitarea şi valorificarea vinului

Locul dominant în materie de construcţii destinate depozitării şi conservării vinului, este deţinut de pivniţe, săpate sub nivelul solului, săpate sub case cu diferenţe de nivel, alcătuind un fel de demisol.

Mai mult...

Viticultura, informații generale

Dacǎ o mare parte din instrumentarul viticol, ţine de inventarul agricol, cum se întâmplǎ cu sapa, cazmaua, hârleţul, şi în mǎsurǎ mai redusǎ chiar cu plugul, fierǎstrǎul, cuţitul de vie, cunoscut mai ales sub denumirea de cosor, ca şi unele vase de lemn pentru conservat vinul; cǎlcǎtorile, linurile şi teascurile, sunt legate în mod special de viticulturǎ.

Mai mult...